účetnictví, mzdy a daně

Skladové hospodářství
zajistí pořádek

Stav a pohyb svých zásob budete mít vždy pod kontrolou. Bez ohledu na velikost vašeho skladu, typ pohybu v něm nebo množství různých položek vymyslíme a nastavíme jeho systém tak, aby na vás zbylo co nejméně práce. Zjistíte kdykoliv a bez námahy, jaká je přesná situace ve vašem skladu. Veškeré záznamy pak libovolně využijete pro pořizování dokladů a hlášení. S námi budete se svými zásobami zadobře.

Zajímá vás vedení skladu?