účetnictví, mzdy a daně

Ekonomická správa bytů

Možná vás překvapí, co vše obnáší správa bytového domu. U nás v Premisoftu děláme maximum možného. Chceme, aby vás celá administrativa co nejméně zatěžovala.

Vedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek a jejich vlastnických podílů

Vyhotovení měsíčních předpisů plateb pro jednotlivé vlastníky včetně jejich aktualizace při změnách

Zálohy na správu, opravy a údržbu a zálohy na služby spojené s užíváním bytu a společných prostor.

Evidence plateb vlastníků, sledování platební kázně, přehledy dlužníků

Vedení všech předpisů plateb individuálně dle majitele a měsíce, přiřazování plateb na tyto předpisy, dohledávání neznámých plateb (špatný nebo chybějící VS, nesprávná částka), kontrola neplatičů na vyžádání SVJ, párování doplatků a nedoplatků z předpisů a vyúčtování, vypracování upomínek neplatičům

Výběr a evidence plateb do provozního fondu, popřípadě dalších fondů

Vypracování ročního vyúčtování záloh na služby pro jednotlivé vlastníky

Další a další úskalí přináší nová legislativa.


Od 1. 1. 2024 vám zákon nařizuje, abyste veškeré stavy měřidel získané elektronicky poskytovali obyvatelům bytů například on-line prostřednictvím webového rozhraní.