účetnictví, mzdy a daně

Vedení účetnictví

Možná vás překvapí, co vše obnáší vedení účetnictví. U nás v Premisoftu děláme maximum možného. Chceme, aby vás účetnictví co nejméně zatěžovalo.

Vedení účetnictví v rozsahu a členění dle platných právních předpisů

Převzetí dokladů (bankovní výpisy, přijaté faktury, pokladní doklady), třídění dokladů, zaúčtování měsíčních předpisů plateb majitelů, zaúčtování přijatých faktur, vystavení faktur dle dodaných podkladů (částek), zaúčtování bankovních výpisů – jednotlivé položky plateb dle bytů a ostatního členění, zaúčtování ostatních dokladů, řešení neidentifikovaných plateb, dohledání dokladů apod., vystavování vydaných faktur dle dodaných podkladů, vedení provozního účtu a fondu oprav

Vypracování roční účetní závěrky

Kniha přijatých faktur, kniha vydaných faktur – přefakturace, měsíční předpisy, vyúčtování, pokladní kniha

Vedení a tisk všech souvisejících účetních knih a evidencí

Výkaz zisku a ztráty, inventarizace pohledávek a závazků i stavu ostatních účtů, inventurní soupisy

Práce nad rámec paušálu

Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických (fyzických) osob, zpracování přiznání k dani z nemovitostí, zastupování při jednání a případných kontrolách na úřadech, zpracování statistických výkazů, návrh rozpočtu na následující období dle údajů z aktuálního období, revize a rekonstrukce účetnictví minulých let, vypracování podkladů k žalobám a exekucím, další nepravidelné vyžádané služby

Mzdy

Měsíční vedení mezd, hlášení pro jednotlivé zdravotní pojišťovny, hlášení pro okresní správu sociálního zabezpečení, vyúčtování daní firmy za zaměstnance vůči finanční správě, příslušná potvrzení daná zákonem, přihlášky a odhlášky jednotlivých zaměstnanců, kontroly na zdravotních pojišťovnách, OSSZ, FÚ

Další a další úskalí přináší nová legislativa.


Od 1. 1. 2024 vám zákon nařizuje, abyste veškeré stavy měřidel získané elektronicky poskytovali obyvatelům bytů například on-line prostřednictvím webového rozhraní.