účetnictví, mzdy a daně

Další a další úskalí přináší nová legislativa.


Od 1. 1. 2024 vám zákon nařizuje, abyste veškeré stavy měřidel získané elektronicky poskytovali obyvatelům bytů například on-line prostřednictvím webového rozhraní.

Budeme vám oporou při správě bytového domu

Víme, že správa bytového domu i služba ve výboru či představenstvu SVJ je nesnadná a mnohdy nevděčná úloha. Rizika plynou také z odpovědnosti při výkonu vaší funkce. Sejmeme z vás maximum z těchto břemen a vy budete zadobře se všemi obyvateli domu, který máte na starosti.

Vedení účetnictví usnadňujeme, automatizujeme, a tak zároveň zefektivňujeme

Vaše účetní doklady umíme přijmout a zpracovat elektronicky. Umíme ale pracovat i s papírovými dokumenty. Rádi držíme krok s dobou, a proto co nejvíce procesů automatizujeme. Využíváme i automatizované čtení faktur a jiných listin pomocí umělé inteligence.

Účetní agendu bytových domů provádíme pomocí účetního nástroje, který splňuje nové informační povinnosti. Každá bytová jednotka může mít svůj internetový profil, kde oprávnění uživatelé zjistí všechny potřebné údaje o svém bytě i o aktuální spotřebě energií.

Máte možnost získat zázemí velké rodinné účetní firmy s tradicí od roku 2007

Máme totiž rádi pořádek nejen v číslech, ale i ve vztazích. Pořádek v číslech je základní předpoklad pro každý sousedský vztah. Jsme Premisoft, s čísly i lidmi jsme zadobře. Vám pomůžeme být trvale zadobře s obyvateli domu, který spravujete. Do našeho společného vztahu přineseme důvěru, znalosti a profesionalitu.

Klíčové vlastnosti Premisoftu


Účetnictví, ale i ekonomická správa nemovitostí s možností zajistit technickou správu

On-line zpracování dokladů + on-line systém pro správu domů.

Pro uživatele či vlastníky bytových jednotek možnost individuálního on-line přístupu ke svým účtům s informacemi o jednotce a jejích nákladech.

Pro členy výboru či představenstva možnost online přístupu k informacím o celé nemovitosti i jednotlivých jednotkách včetně neplatičů, nákladů apod.

Velká účetní firma znamená zázemí, zkušenosti a zastupitelnost. Sami školíme a provádíme supervizi.

Rodinná firma s tradicí od 2007, osobní zkušenosti jsou ještě delší.

Za vše, co zpracujeme a překontrolujeme, přebíráme odpovědnost